Przepisy "na ciastka"

W związku z tym że w formie rozporządzeń i ustaw powstały nowe przepisy "na ciastka" czyli tzw. cookies stworzyliśmy niniejszy serwis, w którym poznasz podstawowe informacje o tym co to tak właściwie jest.

Art. 173.

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie doste?pu do informacji juz˙ przechowywanej w tele- komunikacyjnym urza?dzeniu kon´cowym abonenta lub uz˙ytkownika kon´cowego jest dozwolone, pod warunkiem z˙e:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezposśrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urzaądzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika kon´cowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urzaądzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu kon´cowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, ządanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.