Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.

RODO

RODO
Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanej dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Tomasz Urban, prowadzący działalność gospodarczą KREI Tomasz Urban, adres siedziby: ul. Powstańców 42/1, 31-422 Kraków, NIP: 9452017392, adres poczty: rodo@krei.pl

2) Cele przetwarzania, w zależności od strony/usługi oferowanej przez administratora

w celu realizacji zamówień/zleceń, w tym także rejestracji konta w sklepach i usługach internetowych;
w celu sprzedaży produktów ze sklepu internetowego;
w celu rozsyłania newslettera, informacji marketingowych, informacji handlowych drogą elektroniczną;
w celu rozsyłania i prowadzenia kursów online;
w celu przeprowadzenia konkursów;
w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie terapii, coachingu, konsultacji, na podstawie Pani/Pana zainteresowania własną terapią i usługami w tym zakresie;
w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuci, współpracujemy z superwizorami, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo przy toczącej się terapii;
w celu oferowania Pani/Panu innych usług z naszych stron, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
UWAGA: Każdy cel przetwarzania danych jest osobną bazą danych, jeżeli wypiszesz się z jednej usługi np. z Newslettera, nie oznacza to wypisania się z portalu, czy też z listy klientów sklepu.

3) Kategorie Pani/Pana danych, których nie przetwarzamy
Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informujemy, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos, a także, że nie stosujemy w obrębie zapisu/monitoringu wizyjnego.

4) Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

adres email, imię (nick) – w przypadku Newsletterów;
Imię Nazwisko, dane adresowe, kontaktowe i rozliczeniowe – w przypadku zamówień, usług, sklepów i konkursów;
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego – w przypadku rejestracji na stronach internetowych;
w niektórych przypadkach, mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie lub w usłudze. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
5) Okres Archiwizacji danych osobowych:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (np. usługi), dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń zgodnych z przepisami o przedawnieniu lub okres potrzebny w celach księgowych.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, tak długo, aż zgoda ta nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

5) Odbiorcy Danych – Udostępnianie danych
Informuję, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów (dostawców usług, z których korzysta administrator w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności). Są to podmioty podlegające poleceniom administratora np. (hosting) co do celów i sposób przetwarzania albo samodzielne podmioty określające cel i sposoby przetwarzania (administratorzy):

firmy księgowej;
firmy kurierskiej;
firmy informatycznej;
agencji marketingowej;
firmy hostingowej-serwerowej (obsługa hostingu/strony/mailingu);
firmy dającej usługi analityczne/statystyczne;
itd.
6) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7) Pani/Pana prawa
Informuję, że przysługują Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, można zażądać, aby zostały usunięte
prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan/Pani zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących Pani/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy.

8) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.